РАДИО 996 ФМ

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 227/2008-2
Пун назив емитера: ЦИП ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ Д.О.О., КРАЉЕВО
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО 996 ФМ
Mатични број: 06637710
ПИБ: 101593993
Адреса: Милана Топлице 6
Место: Kraљево
Телефон: 036/319-444
Факс: 036/315-330
Email адреса:
Сајт: http://www.radio996fm.com
Одговорно лице за заступање: Бранко Ракановић
Главни и одговорни уредник: Ненад Божовић
Власничка структура: 1. Бранко Ракановић, Краљево - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 129/Краљево, фреквенција 99,6 MHz