Радио М

Датум последње измене:   10.10.2014

Број дозволе: 228/2008-1
Пун назив емитера: Ортачко друштво за изнајмљивање и дистрибуцију филмова ИБМ Марковић Милорад и др.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио М
Mатични број: 17020633
ПИБ: 101258246
Адреса: IV краљевачки батаљон 15/2
Место: Краљево
Телефон: 036/312-111
Факс: 036/312-412
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Милорад Марковић
Главни и одговорни уредник: Милорад Марковић
Власничка структура: 1. Милорад Марковић, Краљево - 50%
2. Љубинка Марковић, Краљево - 50%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 130 - Краљево, фреквенција 102,5 МХз