Радио Канал М

Датум последње измене:   16.01.2012

Број дозволе: 229/2008-1
Пун назив емитера: Радио и телевизија Канал-М Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Канал М
Mатични број: 17124137
ПИБ: 101098324
Адреса: Немањина бб
Место: Параћин
Телефон: 035/568-858
035/568-111
Факс: 035/568-112
Email адреса:
Сајт: http://www.mihajlovic.rs
Одговорно лице за заступање: Миодраг Радуновић
Главни и одговорни уредник: Емил Милојевић
Власничка структура: 1. Дејан Михајловић, Параћин - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 136 - Параћин, фреквенција 94,0 МХз