Радио Ариље

Датум последње измене:   18.08.2008

Број дозволе: 234/2008
Пун назив емитера: Предузеће за услуге, промет и производњу Бемин мјузикл 93 Бранко Јерковић и остали О.Д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Ариље
Mатични број: 17503529
ПИБ: 102960161
Адреса: Светог Ахилија 55
Место: Ариље
Телефон: 031/894-779
031/894-335
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Бранко Јерковић
Главни и одговорни уредник: Богдан Зимоњић
Власничка структура: 1. Бранко Јерковић, Ариље
2. Наца Јерковић, Ариље
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 163 - Ариље, фреквенција 93,00 МХз