HIT MUSIC FM

Датум последње измене:   20.04.2015

Број дозволе: 10/2006-11
Пун назив емитера: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ЕМИТОВАЊЕ РАДИО ПРОГРАМА РАДИО ХИТ ФМ, БЕОГРАД
Скраћени идентификациони знак емитера: HIT MUSIC FM
Mатични број: 21080683
ПИБ: 108851553
Адреса: Максима Горког 56, Београд
Место: Београд
Телефон: 011/365-0117
Факс: 011/365-0117
Email адреса:
Сајт: http://www.hitmusicfm.rs
Одговорно лице за заступање: Енес Ахмедов
Главни и одговорни уредник: Енес Ахмедов
Власничка структура: 1. Lite FM d.o.o, Београд - 100%
Рок важења дозволе: од 04.08.2006.године до 04.08.2022.године
Зона покривања: Подручје целе републике
Радиодифузна област: РО1, РО2, РО3, РО4, РО5, РО6, РО7, РО8, РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер чији се програм у целини бави рекламирањем и продајом роба и услуга
Ознаке мреже / Локација предајника: Кр 4/Гучево, фреквенција 102,50 MHz; Гоч, фреквенција 100,20MHz; Црни врх-Пирот, фреквенција 99,00 MHz; Битовик, фреквенција 94,10 MHz; Авала, фреквенција 98,50 MHz; Тупижница, фреквенција 94,10 MHz; Шутеновачко брдо, фреквенција 101,20 MHz; Кладово, фреквенција 96,50 MHz; Јастребац, фреквенција 101,90 MHz; Врање-Пљачковица, фреквенција 93,70 MHz; Венац, фреквенција 97,20 MHz; Овчар, фреквенција 107,50 MHz; Јагодина-Средњи врх, фреквенција 106,80 MHz; Кикинда-Генерала Драпшина 20, фреквенција 92,30 MHz; Сомбор, фреквенција 105,00 MHz; Вршац-Брег, фреквенција 97,00 MHz; Суботица, фреквенција 105,20 MHz;