Радио Примус

Датум последње измене:   28.11.2013

Број дозволе: 235/2008-2
Пун назив емитера: Радио телевизија Прима интернационал Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Примус
Mатични број: 20156244
ПИБ: 104425846
Адреса: Вука Караџића бб
Место: Бајина Башта
Телефон: 031/866-111
Факс: 031/866-112
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvprima.net
Одговорно лице за заступање: Биљана Ђурђић
Главни и одговорни уредник: Биљана Ђурђић
Власничка структура: 1. Бобан Томић, Бајина Башта - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008. до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 166 - Бајина Башта, фреквенција 87,60 MHz