Radio Max

Датум последње измене:   08.11.2012

Број дозволе: 236/2008-1
Пун назив емитера: Привредно друштво Radio Max, d.o.o.
Скраћени идентификациони знак емитера: Radio Max
Mатични број: 17549995
ПИБ: 103285049
Адреса: Ђурковац 66
Место: Златибор
Телефон: 031/848-147
031/848-151
Факс: 031/848-147
031/848-151
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Владимир Милановић
Главни и одговорни уредник: Владимир Милановић
Власничка структура: 1. Владимир Милановић, Златибор - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 169 - Чајетина-Градина, фреквенција 95,0 МХз