Радио Круна

Датум последње измене:   29.06.2012

Број дозволе: 237/2008-1
Пун назив емитера: Друштво са ограниченом одговорношћу за маркетинг и техничко пословне услуге Круна
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Круна
Mатични број: 06082769
ПИБ: 10129566
Адреса: Јежевица бб
Место: Јежевица
Телефон: 032/812-133
Факс: 032/812-133
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Јањо Ћурчић
Главни и одговорни уредник: Јањо Ћурчић
Власничка структура: 1. Јањо Ћурчић - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 170 - Ивањица-Шутељ, фреквенција 89,6 МХз