ИВАЊИЧКИ РАДИО

Датум последње измене:   23.06.2015

Број дозволе: 238/2008-4
Пун назив емитера: JAVNO INFORMATIVNO PREDUZEĆE IVANJIČKI RADIO JAVNO PREDUZEĆE, IVANJICA
Скраћени идентификациони знак емитера: ИВАЊИЧКИ РАДИО
Mатични број: 20296895
ПИБ: 105022688
Адреса: Венијамина Маринковића бб
Место: Ивањица
Телефон: 032/661-303
Факс: 032/660-645
Email адреса:
Сајт: http://www.ivanjickiradio.com
Одговорно лице за заступање: Јелена Савић
Главни и одговорни уредник: Јела Раковић
Власничка структура: 1. Општина Ивањица - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 171/Ивањица-Шутељ, фреквенција 92,4 MHz