Радио Јавор

Датум последње измене:   24.03.2014

Број дозволе: 239/2008-2
Пун назив емитера: Радио Јавор друштво са ограниченом одговорношћу
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Јавор
Mатични број: 06581340
ПИБ: 100929683
Адреса: Миће Матовића бб
Место: Ивањица
Телефон: 032/664-874
Факс: 032/664-490
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Драган Дамњановић
Главни и одговорни уредник: Драган Дамњановић
Власничка структура: 1. Драган Дамњановић, Ивањица - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 172 - Ивањица-Опаљеник, фреквенција 106,2 МХз
Ивањица-Свештеница, фреквенција 97,9 МХз