Радио Косијерић

Датум последње измене:   06.03.2013

Број дозволе: 240/2008-1
Пун назив емитера: Јавно предузеће Информативни центар Косијерић
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Косијерић
Mатични број: 17015958
ПИБ: 101088255
Адреса: Радише Петронијевића 4/II
Место: Косјерић
Телефон: 031/781-356
Факс: 031/783-583
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Милутин Арсић
Главни и одговорни уредник: Милутин Арсић
Власничка структура: 1. Скупштина општине Косијерић - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 173 - Косијерић-Грбића Главица, фреквенција 88,90 МХз