РАДИО 106

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 241/2008-3
Пун назив емитера: СПА 106 ДУШКО ЂУКИЋ ПР, КОСЈЕРИЋ
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО 106
Mатични број: 55461082
ПИБ: 101088492
Адреса: Насеље Гајеви 58
Место: Косјерић
Телефон: 031/781-312
Факс: 031/782-455
Email адреса:
Сајт: http://www.106.rs
Одговорно лице за заступање: Душко Ђукић
Главни и одговорни уредник: Душко Ђукић
Власничка структура: 1. Душко Ђукић - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008. године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 174/Косијерић-Субјел, фреквенција 99,0 МHz