Радио Д

Датум последње измене:   09.07.2014

Број дозволе: 242/2008-1
Пун назив емитера: Производно, трговинско и услужно предузеће Техника плус Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Д
Mатични број: 07962339
ПИБ: 101267363
Адреса: Радничка бб
Место: Лучани
Телефон: 032/817-236
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Јелена Јањић
Главни и одговорни уредник: Жељко Плавшић
Власничка структура: 1. Јелена Зечевић, Лучани - 50%
2. Иван Јањић, Лучани - 50%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008. до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 175 - Лучани, фреквенција 94,0 МHz