Радио Пожега

Датум последње измене:   18.08.2008

Број дозволе: 243/2008
Пун назив емитера: Јавно информативно предузеће Радио Пожега
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Пожега
Mатични број: 20297999
ПИБ: 105047282
Адреса: Бизнис центар Пожега, Француска 1
Место: Пожега
Телефон: 031/811-595
031/715-999
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Саша Петровић
Главни и одговорни уредник: Иван Вистаћ
Власничка структура: 1. Скупштина општине Пожега - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 178 - Пожега, фреквенција 94,70 МХз