Радио Пруга

Датум последње измене:   31.03.2009

Број дозволе: 245/2008-1
Пун назив емитера: Јавно предузеће за информисање, издаваштво и маркетинг РТВ Пруга
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Пруга
Mатични број: 17257153
ПИБ: 101342923
Адреса: Војводе Мишића 2
Место: Лајковац
Телефон: 014/73-097
014/73-086
014/72-675
014/72-708
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Гордана Пауновић Живановић
Главни и одговорни уредник: Гордана Пауновић Живановић
Власничка структура: 1. Скупштина општина Лајковац - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 190 - Лајковац, фреквенција 96,9 МХз