Радио Цер

Датум последње измене:   18.08.2008

Број дозволе: 246/2008
Пун назив емитера: Предузеће за радиодифузију Радио Цер Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Цер
Mатични број: 17012436
ПИБ: 10008019
Адреса: Маршала Тита 10
Место: Липолист
Телефон: 015/274-410
Факс: 015/295-125
Email адреса:
Сајт: http://www.radiocer.com
Одговорно лице за заступање: Томислав Поповић
Главни и одговорни уредник: Томислав Поповић
Власничка структура: 1. Томислав Поповић, Липолист - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 191 - Липолист, фреквенција 90,2 МХз