Радио Соко

Датум последње измене:   11.12.2014

Број дозволе: 248/2008-2
Пун назив емитера: Предузеће за радио и телевизијске активности и услуге Еминент Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Соко
Mатични број: 20184698
ПИБ: 104714411
Адреса: Радничка бб
Место: Љубовија
Телефон: 015/560-000
Факс: 015/560-050
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Зоран Протић
Главни и одговорни уредник: Зоран Протић, Драгана Ненадовић
Власничка структура: 1. Зоран Протић, Љубовија - 50%
2. Драгана Ненадовић, Љубовија - 50%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008. године до 18.08.2016. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 194/Љубовија, фреквенција 97,4 MHz