Радио Љубовија

Датум последње измене:   27.12.2010

Број дозволе: 249/2008-1
Пун назив емитера: Радио Љубовија друштво за информисање и радиодифузну делатност са ограниченом одговорношћу
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Љубовија
Mатични број: 17506129
ПИБ: 102998130
Адреса: Стојана Чупића 16
Место: Љубовија
Телефон: 015/661-734
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Зарија М. Васић
Главни и одговорни уредник: Зарија М. Васић
Власничка структура: 1.Сопстевни удео по закону о приватизацији - 9,40%
2. Акцијски фонд Републике Србије - 13,60%
3. Славица Павловић - 77%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 195 - Љубовија-Немић, фреквенција 100,4 МХз