Радио Дрина

Датум последње измене:   20.02.2013

Број дозволе: 250/2008-3
Пун назив емитера: Радио Дрина Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Дрина
Mатични број: 17315811
ПИБ: 101361764
Адреса: Краља Петра I 38
Место: Мали Зворник
Телефон: 015/471-499
Факс: 015/471-499
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Љиљана Ристановић
Главни и одговорни уредник: Љиљана Ристановић
Власничка структура: 1. "Техноградња" д.о.о., Нови Сад - 15%
2. Акционарски фонд РЦ а.д., Београд - 7,5%
3. Љиљана Ристановић, Мали Зворник - 7,5%
4. Агенција за приватизацију РС, Београд - 70%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 198 - Мали Зворник-Камен, фреквенција 98,10 МХз