Радио Осечина

Датум последње измене:   04.08.2010

Број дозволе: 252/2008-1
Пун назив емитера: Командитно друштво Чава за радио и новинску издавачку делатност Славко Чава Павловић к.д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Осечина
Mатични број: 07626401
ПИБ: 101597315
Адреса: Карађорђева 166
Место: Oceчина
Телефон: 014/451-582
014/451-908
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Славко Павловић
Главни и одговорни уредник: Светлана Павловић
Власничка структура: 1. Светлана Павловић, Осечина - 33%
2. Славко Петровић, Осечина - 67%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 203 - Осечина, фреквенција 88,10 МХз