Radio City Ub

Датум последње измене:   10.12.2014

Број дозволе: 253/2008-2
Пун назив емитера: Предузеће за маркетинг и информисање
Скраћени идентификациони знак емитера: Radio City Ub
Mатични број: 20017368
ПИБ: 103778474
Адреса: Свете Поповића 57
Место: Уб
Телефон: 014/411-592
Факс: 014/411-592
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvcityub.co.rs
Одговорно лице за заступање: Драган Белајац
Главни и одговорни уредник: Драган Белајац
Власничка структура: 1. Драган Белајац, Уб - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 206/Уб, фреквенција 92,7 MHz