Радио УБ

Датум последње измене:   18.08.2008

Број дозволе: 254/2008
Пун назив емитера: РТВ продукција и маркетинг Уб компани Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио УБ
Mатични број: 06914381
ПИБ: 100024464
Адреса: Волгина 24
Место: Београд
Телефон: 014/411-899
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radioub.net
Одговорно лице за заступање: Владан Ненадовић
Главни и одговорни уредник: Гордана Ненадовић
Власничка структура: 1. Владан Ненадовић, Уб - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 207 - Уб, фреквенција 93,1 МХз