М МОЈА ТВ

Датум последње измене:   10.06.2015

Број дозволе: 15/2006-8
Пун назив емитера: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ТВ МЕТРОПОЛИС ДОО, БЕОГРАД
Скраћени идентификациони знак емитера: М МОЈА ТВ
Mатични број: 17206664
ПИБ: 100035459
Адреса: Трг Николе Пашића 7, Београд
Место: Београд
Телефон: 011/3398-015
Факс: 011/3398-071
Email адреса:
Сајт: http://www.mojatv.rs
Одговорно лице за заступање: Томица Жугић
Главни и одговорни уредник: Срђан Краљевић
Власничка структура: 1. Јелена Мирковић, Београд - 100%
Рок важења дозволе: од 20.11.2006. године до 20.11.2022.године
Зона покривања: Регион Града Београда
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Б 2/Београд-Теразије, канал 43; Београд-Кошутњак, канал 47; Београд-Стојчино брдо, канал 60