МБ радио

Датум последње измене:   20.08.2012

Број дозволе: 255/2008-1
Пун назив емитера: Предузеће за занатске услуге, економску пропаганду, рекламу и маркетинг Булат М. Пресс Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: МБ радио
Mатични број: 17128507
ПИБ: 101348840
Адреса: Свете Поповића 101
Место: Уб
Телефон: 014/416-322
014/416-321
Факс: 014/416-321
Email адреса:
Сајт: http://www.radiombub.com
Одговорно лице за заступање: Предраг Булатовић
Главни и одговорни уредник: Предраг Булатовић
Власничка структура: 1. Предраг Булатовић, Уб - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 208 - Уб, фреквенција 98,1 МХз