РАДИО АДА

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 256/2008-2
Пун назив емитера: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РАДИО-АДА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЕМИТОВАЊЕ РАДИО ПРОГРАМА АДА
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО АДА
Mатични број: 08682151
ПИБ: 101481975
Адреса: Петефи Шандора 51
Место: Ада
Телефон: 024/853-193
Факс: 024/853-195
Email адреса:
Сајт: http://www.radioada.rs
Одговорно лице за заступање: Виктор Томаш
Главни и одговорни уредник: Драган Милутиновић
Власничка структура: 1. Виктор Томаш, Ада - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 215/Ада-Католичка црква центар, фреквенција 107,70 MHz