Радио Панда

Датум последње измене:   09.12.2014

Број дозволе: 257/2008-1
Пун назив емитера: Друштво са ограниченом одговорношћу за емитовање радио програма Панда радио Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Панда
Mатични број: 08657122
ПИБ: 100871961
Адреса: Босанска бб
Место: Кањижа
Телефон: 024/4879-100
Факс: 024/4873-428
Email адреса:
Сајт: http://www.radiopanda-kanjiza.com
Одговорно лице за заступање: Владимир Јањатовић
Главни и одговорни уредник: Стеван Јањатовић
Власничка структура: 1. Владимир Јањатовић, Кањижа - 50%
2. Стеван Јањатовић, Кањижа - 50%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 219/Кањижа, фреквенција 103,5 MHz