Радио Ковачица

Датум последње измене:   30.05.2014

Број дозволе: 258/2008-1
Пун назив емитера: Јавно предузеће за информативну делатност радио телевизија општине Ковачица
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Ковачица
Mатични број: 20360348
ПИБ: 105366630
Адреса: Јаношикова 127
Место: Ковачица
Телефон: 013/661-016
013/662-616
013/662-666
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvok.com
Одговорно лице за заступање: Јан Литавски
Главни и одговорни уредник: Ањичка Барбу
Власничка структура: 1. Општина Ковачица - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008. до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 220 - Ковачица, фреквенција 93,2 МHz