Радио Нови Бечеј

Датум последње измене:   17.11.2010

Број дозволе: 259/2008-1
Пун назив емитера: Јавно предузеће за радиодифузне делатности Радио Нови Бечеј
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Нови Бечеј
Mатични број: 08662959
ПИБ: 101431277
Адреса: Маршала Тита 8
Место: Нови Бечеј
Телефон: 023/772-422
023/771-741
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radionb.info
Одговорно лице за заступање: Слађана Ђорђијев
Главни и одговорни уредник: Слађана Ђорђијев
Власничка структура: 1. Скупштина општине Нови Бечеј - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 223 - Нови Бечеј, фреквенција 106,10 МХз