Radio Cool

Датум последње измене:   25.03.2013

Број дозволе: 260/2008-1
Пун назив емитера: Предузеће за радио и телевизијске активности
Скраћени идентификациони знак емитера: Radio Cool
Mатични број: 20299720
ПИБ: 105033639
Адреса: Зрењанински пут 112е
Место: Борча, Београд
Телефон: 011/3328-806
013/681-246
Факс: 011/3328-806
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Милош Ђелић
Главни и одговорни уредник: Милош Ђелић
Власничка структура: 1. Милош Ђелић, Београд - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 225 - Опово, фреквенција 107,7 МХз