Радио Сечањ

Датум последње измене:   30.07.2010

Број дозволе: 261/2008-1
Пун назив емитера: Јавно предузеће радиодифузне делатности Радио Сечањ
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Сечањ
Mатични број: 08685657
ПИБ: 1013561192
Адреса: Партизански пут 56
Место: Сечањ
Телефон: 023/842-050
023/842-055
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radiosecanj.com
Одговорно лице за заступање: Братислав Шуловић
Главни и одговорни уредник: Братислав Шуловић
Власничка структура: 1. Скупштина општине Сечањ - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 229 - Сечањ, фреквенција 96,3 МХз