РАДИО 216

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 262/2008-2
Пун назив емитера: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ АКТИВНОСТИ , ТРГОВИНУ И УГОВСТИТЕЉСТВО РАДИО 216 Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО 216
Mатични број: 08727856
ПИБ: 101376983
Адреса: Ђуре Јакшића 26
Место: Банатско Карађорђево
Телефон: 023/835-860
Факс: 023/835-110
Email адреса: ,
Сајт: http://www.radio216
Одговорно лице за заступање: Миодраг Радуновић
Главни и одговорни уредник: Миодраг Радуновић
Власничка структура: 1. Земљорадничка задруга "Карађорђево-100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 234/Житиште-Банатско Карађорђево, фреквенција 89,1 MHz