Радио Бачка

Датум последње измене:   21.11.2013

Број дозволе: 263/2008-2
Пун назив емитера: Јавно предузеће радиодифузне делатности Радио Бачка
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Бачка
Mатични број: 08223467
ПИБ: 101451649
Адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр. 4
Место: Бач
Телефон: 021/771-444
021/770-575
Факс: 021/770-575
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Александра Малиновић
Главни и одговорни уредник: Александра Малиновић
Власничка структура: 1. Општина Бач - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008. до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 236 - Бач, фреквенција 99,10 МHz