Радио Петровец

Датум последње измене:   05.08.2014

Број дозволе: 264/2008-1
Пун назив емитера: USTANOVA INFORMATIVNI CENTAR BACSKY PETROVEC
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Петровец
Mатични број: 08054169
ПИБ: 101369922
Адреса: Коларова 4
Место: Бачки Петровац
Телефон: 021/782-254
021/780-444
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Јан Хансман
Главни и одговорни уредник: Јан Хансман
Власничка структура: 1. Скупштина општине Бачки Петровац - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 240 - Бачки Петровац, фреквенција 91,4 МХз