ТВ СТУДИО Б

Датум последње измене:   21.11.2014

Број дозволе: 17/2006-3
Пун назив емитера: Јавно радиодифузно предузеће Студио Б из Београда
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ СТУДИО Б
Mатични број: 07010109
ПИБ: 100158887
Адреса: Масарикова 5
Место: Београд
Телефон: 011/2069-008
Факс: 011/2069-023
Email адреса:
Сајт: http://www.studiob.rs
Одговорно лице за заступање: Ивана Вучићевић
Главни и одговорни уредник: Ивана Вучићевић
Власничка структура: 1. Град Београд - 100%
Рок важења дозволе: од 20.11.2006.године до 20.11.2022.године
Зона покривања: Регион Града Београда
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Б1/Београд-Београђанка, канал 53;
Београд-Торлак, канал 51;
Космај, канал 40
Београд-Кошутњак, канал 49;
Београд-Панчевачки пут, канал 32;