RADIO ACTIVE

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 265/2008-4
Пун назив емитера: RADIO ACTIVE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEČEJ
Скраћени идентификациони знак емитера: RADIO ACTIVE
Mатични број: 20298561
ПИБ: 105029338
Адреса: Зелена улица 30
Место: Бечеј
Телефон: 021/691-1731
Факс: 021/691-1822
Email адреса:
Сајт: http://www.radioactiv.rs
Одговорно лице за заступање: Ференц Берчек
Главни и одговорни уредник: Ференц Берчек
Власничка структура: 1. Радио 96.3 КФТ, Мађарска - 20,41%
2. Омладинска задруга "Стари Бечеј", Бечеј - 13%
3. Данијел Орчик, Бечеј - 15,31%
4. ПИК "Бечеј", Бечеј - 51,28%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 241/Бечеј-силос, фреквенција 105,4 MHz