Радио Беочин

Датум последње измене:   18.08.2008

Број дозволе: 266/2008
Пун назив емитера: Културни центар општине Беочин
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Беочин
Mатични број: 08023603
ПИБ: 101235133
Адреса: Трг Цара Лазара 1
Место: Беочин
Телефон: 021/870-343
021/870-230
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Ивана Летош
Главни и одговорни уредник: Ивана Летош
Власничка структура: 1. Скупштина општине Беочин - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 242 - Беочин, фреквенција 97,80 МХз