Радио Футог

Датум последње измене:   21.07.2014

Број дозволе: 267/2008-1
Пун назив емитера: Установа за културу, образовање и информисање културно информативни центар Младост
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Футог
Mатични број: 08070903
ПИБ: 101640928
Адреса: Цара Лазара br. 42
Место: Футог
Телефон: 021/895-350
Факс: 021/895-598
Email адреса:
Сајт: http://www.radiofutog.net
Одговорно лице за заступање: Александра Рајак
Главни и одговорни уредник: Наташа Попов
Власничка структура: 1. Град Нови Сад - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008. до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 243 - Футог, фреквенција 99,5 МHz