Радио Југовић

Датум последње измене:   18.08.2008

Број дозволе: 268/2008
Пун назив емитера: Инвитем Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Југовић
Mатични број: 20145579
ПИБ: 104328118
Адреса: Краља Петра I 4д
Место: Каћ
Телефон: 021/6211-578
Факс: 021/6211-577
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Милош Лончар
Главни и одговорни уредник: Милош Лончар
Власничка структура: 1. Милош Лончар, Каћ - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 246 - Каћ, фреквенција 88,2 МХз