Радио Кисач

Датум последње измене:   21.07.2014

Број дозволе: 269/2008-1
Пун назив емитера: Установа за културу, информисање и образовање, Културно-информативни центар Кисач
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Кисач
Mатични број: 08171297
ПИБ: 101635695
Адреса: Словачка бр. 22
Место: Кисач
Телефон: 021/827-642
Факс: 021/827-642
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Ана Хрћан-Лесковац
Главни и одговорни уредник: Ана Хрћан-Лесковац
Власничка структура: 1. Град Нови Сад - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008. до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 247 - Кисач, фреквенција 103,8 МHz