РАДИО ДОЊИ СРЕМ

Датум последње измене:   16.06.2015

Број дозволе: 270/2008-4
Пун назив емитера: РАДИО ДОЊИ СРЕМ Д.О.О., ПЕЋИНЦИ
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО ДОЊИ СРЕМ
Mатични број: 08648468
ПИБ: 101426295
Адреса: Јове Негушевића 1
Место: Пећинци
Телефон: 022/435-100
022/436-026
Факс: 022/436-140
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Александар Лукач
Главни и одговорни уредник: Ненад Радомировић
Власничка структура: 1.Јовица Николић, Пећинци - 0,71%
2. Сопствени удео по Закону о приватизацији - 41,1%
3. Александар Лукач, Шид - 50,05%
4. Акцијски фонд РС - 8,10%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 258/Пећинци, фреквенција 106,2 MHz