Сремски радио

Датум последње измене:   13.02.2012

Број дозволе: 271/2008-2
Пун назив емитера: Предузеће за услуге Сремски радио Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Сремски радио
Mатични број: 08756376
ПИБ: 101453407
Адреса: Златка Шнајдера 2
Место: Шид
Телефон: 022/715-153
Факс: 022/716-224
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Мирјана Васић
Главни и одговорни уредник: Мирјана Васић
Власничка структура: 1. Мирјана Васић - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 261 - Шид, фреквенција 89,10 МХз