Радио Ема

Датум последње измене:   18.02.2013

Број дозволе: 274/2008-1
Пун назив емитера: Радиодифузно предузеће Ема Трајковић Оливер и ортаци О.Д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Ема
Mатични број: 06487564
ПИБ: 100401361
Адреса: Карађорђа Петровића 54
Место: Бујановац
Телефон: 017/654-200
Факс: 017/650-001
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Мирјана Трајковић
Главни и одговорни уредник: Мирјана Трајковић
Власничка структура: 1. Мирјана Трајковић - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 010 - Бујановац, фреквенција 88,5 МХз