РАДИО AS FM BEOGRAD 107,9

Датум последње измене:   19.10.2015

Број дозволе: 18/2006-11
Пун назив емитера: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО БЕТА РАДИО Д.О.О., БЕОГРАД
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО AS FM BEOGRAD 107,9
Mатични број: 20126663
ПИБ: 104282307
Адреса: Мије Ковачевића 10д
Место: Београд
Телефон: 011/2762-822
Факс: 011/2762-822
Email адреса:
Сајт: http://www.radioas.fm
Одговорно лице за заступање: Александар Ђурић
Главни и одговорни уредник: Александар Ђурић
Власничка структура: 1. НС-АС д.о.о., Нови Сад - 100%
Рок важења дозволе: oд 20.11.2006. године до 20.11.2022. године.
Зона покривања: Регион Града Београда
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Бгр 5/Београд-Београђанка, фреквенција 107,90 МHz