RADIO TDI SEVEN 88,8

Датум последње измене:   07.09.2015

Број дозволе: 275/2008-5
Пун назив емитера: PREDUZEĆE ZA RADIODIFUZNU DELATNOST I MARKETNIG RADIO SEVEN D.O.O., NIŠ
Скраћени идентификациони знак емитера: RADIO TDI SEVEN 88,8
Mатични број: 20297441
ПИБ: 105023324
Адреса: Булевар Немањина 2, 15 спрат
Место: Ниш
Телефон: 018/4285-808
Факс: 018/4285-808
Email адреса:
Сајт: http://www.tdiradio.com
Одговорно лице за заступање: Стефан Кошанин
Главни и одговорни уредник: Милош Крџић
Власничка структура: 1. Милош Крџић - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 28/Ниш, фреквенција 88,8 MHz