РАДИО ЈАТ5 90,5

Датум последње измене:   07.09.2015

Број дозволе: 276/2008-5
Пун назив емитера: БАЛТАЗАР Д.О.О., НИШ
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО ЈАТ5 90,5
Mатични број: 20115823
ПИБ: 104228248
Адреса: Булевар Немањића 2, 15 спрат
Место: Ниш
Телефон: 018/4285-808
Факс: 018/4285-808
Email адреса:
Сајт: http://www.tdiradio.com
Одговорно лице за заступање: Стефан Кошанин
Главни и одговорни уредник: Стефан Кошанин
Власничка структура: 1. Биљана Вуксић - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 29/Ниш, фреквенција 90,5 МHz