Радио Глас

Датум последње измене:   10.10.2010

Број дозволе: 277/2008-2
Пун назив емитера: ЕПАРХИЈА НИШКА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, ИЗДАВАЧКА И ИНФОРМАТИВНА УСТАНОВА ГЛАС ИЗ НИША
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Глас
Mатични број: 17260944
ПИБ: 103004650
Адреса: Епископска 3
Место: Ниш
Телефон: 018/299-220
Факс: 018/299-212
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Протојереј Ненад Микић
Главни и одговорни уредник: г.Марјан Ђелић
Власничка структура: 1. Српска православна црква - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер специјализованог програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 030 - Ниш-Кнез село, фреквенција 92,0 МХз