Радио Банкер

Датум последње измене:   21.07.2014

Број дозволе: 279/2008-1
Пун назив емитера: Банкер Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Банкер
Mатични број: 07381603
ПИБ: 100620345
Адреса: Вождова бр.13
Место: Ниш
Телефон: 018/522-229
Факс: 018/522-229
Email адреса:
Сајт: http://www.bankerinter.net
Одговорно лице за заступање: Горан Радојковић
Главни и одговорни уредник: Горан Радојковић
Власничка структура: 1. Горан Радојковић, Ниш - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008. до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 032 - Ниш, фреквенција 98,3 МHz