RADIO CITY NIŠ

Датум последње измене:   19.10.2015

Број дозволе: 281/2008-2
Пун назив емитера: RADIO CITY OD, NIŠ
Скраћени идентификациони знак емитера: RADIO CITY NIŠ
Mатични број: 17036963
ПИБ: 101858920
Адреса: Вожда Карађорђа 114/3, Ниш
Место: Ниш
Телефон: 018/526-796
Факс: 018/526-797
Email адреса: ; ;
Сајт: http://www.radiocity.rs
Одговорно лице за заступање: Драган Коцић
Главни и одговорни уредник: Драган Коцић
Власничка структура: 1. Ивана Петровић
2. Драган Коцић
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 34/Ниш, фреквенција 99,9 МHz