Радио Голд

Датум последње измене:   21.07.2014

Број дозволе: 285/2008-1
Пун назив емитера: Сурдуличка радиотелевизија Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Голд
Mатични број: 20280573
ПИБ: 104966374
Адреса: 5. септембра 3
Место: Сурдулица
Телефон: 017/812-575
Факс: 017/813-002
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Дејан Петковић
Главни и одговорни уредник: Валентина Зарев
Власничка структура: 1. Бранко Божилов , Сурдулица- 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008. до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 045 - Сурдулица-Црешња, фреквенција 102,8 МHz