РАДИО NOSTALGIE

Датум последње измене:   21.11.2014

Број дозволе: 19/2006-2
Пун назив емитера: Предузеће за радиодифузију и маркетинг Nostalgie-plus koncept д.о.о., из Београда
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО NOSTALGIE
Mатични број: 17206036
ПИБ: 103842611
Адреса: Трг Николе Пашића 1
Место: Београд
Телефон: 063/555-340
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Раденко Милић
Главни и одговорни уредник: Раденко Милић
Власничка структура: 1. Раденко Милић, Београд - 100%
Рок важења дозволе: oд 20.11.2006. године до 20.11.2022. године.
Зона покривања: Регион Града Београда
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Б10/Београд-Стојчино брдо, фреквенција 105,20 MHz.